events

alpha events

07
กันยา 2019

มาท้าท้ายตัวเอง พิชิต #BodyPump #Marathon!!

ครั้งแรกของ Body Pump Marathon ฟิทกันยาวๆ 90 นาที ตั้งแต่เวลา 17.30-19.00 น ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 นี้

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับไปเลย
1. เสื้อ Body Pump Marathon
2. Certificate สำหรับผู้พิชิต 90 นาทีเท่านั้น
3. 30 Alpha points

ลงทะเบียน : วันนี้ - 10 สิงหาคม 2562
ค่าลงทะเบียน 450 บาท/ท่าน
กิจกรรม : เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
เวลา : 17.30-19.00 น.