alpha,fitness,fitness club,fit gym,alpha health club,ฟิตเนส ภูเก็ต,อัลฟ่าเฮลธ์คลับ,โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต,ฟิตเนส,ฟิตเนส ใกล้ฉัน,ออกกำลังกาย,ออกกำลังกาย ภูเก็ต,ฟิตเนสโรงแรม,ออกกำลังกาย ฟิตเนส,คลาสออกกำลังกาย,ฟิตเนสใกล้ห้างสรรพสินค้า,ฟิตเนส ยิม,บริการระดับพรีเมียม,คลับ ฟิตเนส

OUR CLUB

อัลฟ่า เฮลธ์ คลับ ตั้งใจมอบความพรีเมี่ยมให้กับสมาชิกของเรา ในทุกๆองค์ประกอบ เราจึงได้คัดสรรเครื่องออกกำลังกาย แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Life Fitness, Hammer Strength และ Cybex รวมถึงคลาสออกกำลังกายมาตรฐานโลกอย่าง Les Millsด้วยพื้นที่ออกกำลังกายกว่า 1,000 ตารางเมตร ทำให้อัลฟ่าเฮลธ์คลับ สามารถรองรับสมาชิกพร้อมกันได้มากถึง 200 ท่านต่อชั่วโมง

alpha,fitness,fitness club,fit gym,alpha health club,ฟิตเนส ภูเก็ต,อัลฟ่าเฮลธ์คลับ,โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต,ฟิตเนส,ฟิตเนส ใกล้ฉัน,ออกกำลังกาย,ออกกำลังกาย ภูเก็ต,ฟิตเนสโรงแรม,ออกกำลังกาย ฟิตเนส,คลาสออกกำลังกาย,ฟิตเนสใกล้ห้างสรรพสินค้า,ฟิตเนส ยิม,บริการระดับพรีเมียม,คลับ ฟิตเนส
ห้องคาร์ดิโอ

มีพื้นที่ 165 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยเครื่องออกกำลังกายมากถึง 9 ชนิด รวมกว่า 21 ชิ้น...

alpha,fitness,fitness club,fit gym,alpha health club,ฟิตเนส ภูเก็ต,อัลฟ่าเฮลธ์คลับ,โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต,ฟิตเนส,ฟิตเนส ใกล้ฉัน,ออกกำลังกาย,ออกกำลังกาย ภูเก็ต,ฟิตเนสโรงแรม,ออกกำลังกาย ฟิตเนส,คลาสออกกำลังกาย,ฟิตเนสใกล้ห้างสรรพสินค้า,ฟิตเนส ยิม,บริการระดับพรีเมียม,คลับ ฟิตเนส
ห้องเวท

มีพื้นที่ 360 ตารางเมตร รองรับสมาชิกพร้อมกันได้กว่า 50 ท่าน ด้วยเครื่องออกกำลังกายกว่า 40 เครื่อง...

alpha,fitness,fitness club,fit gym,alpha health club,ฟิตเนส ภูเก็ต,อัลฟ่าเฮลธ์คลับ,โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต,ฟิตเนส,ฟิตเนส ใกล้ฉัน,ออกกำลังกาย,ออกกำลังกาย ภูเก็ต,ฟิตเนสโรงแรม,ออกกำลังกาย ฟิตเนส,คลาสออกกำลังกาย,ฟิตเนสใกล้ห้างสรรพสินค้า,ฟิตเนส ยิม,บริการระดับพรีเมียม,คลับ ฟิตเนส
ห้องสตูดิโอ 1

มีพื้นที่ 200 ตารางเมตร รองรับสมาชิกได้ 25 – 40 ท่าน สำหรับการสอนคลาส พร้อม SMARTBAR...

alpha,fitness,fitness club,fit gym,alpha health club,ฟิตเนส ภูเก็ต,อัลฟ่าเฮลธ์คลับ,โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต,ฟิตเนส,ฟิตเนส ใกล้ฉัน,ออกกำลังกาย,ออกกำลังกาย ภูเก็ต,ฟิตเนสโรงแรม,ออกกำลังกาย ฟิตเนส,คลาสออกกำลังกาย,ฟิตเนสใกล้ห้างสรรพสินค้า,ฟิตเนส ยิม,บริการระดับพรีเมียม,คลับ ฟิตเนส
ห้องสตูดิโอ 2

มีพื้นที่ 100 ตารางเมตร รองรับสมาชิกได้ 20 ท่าน สำหรับการสอนคลาส RPM ด้วยจักรยานออกกำลังกาย...

alpha,fitness,fitness club,fit gym,alpha health club,ฟิตเนส ภูเก็ต,อัลฟ่าเฮลธ์คลับ,โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต,ฟิตเนส,ฟิตเนส ใกล้ฉัน,ออกกำลังกาย,ออกกำลังกาย ภูเก็ต,ฟิตเนสโรงแรม,ออกกำลังกาย ฟิตเนส,คลาสออกกำลังกาย,ฟิตเนสใกล้ห้างสรรพสินค้า,ฟิตเนส ยิม,บริการระดับพรีเมียม,คลับ ฟิตเนส
ห้องสตูดิโอ 3

มีพื้นที่ 100 ตารางเมตร รองรับสมาชิกได้ 15 – 20 ท่าน สำหรับการสอนคลาสโยคะ และคลาสเต้นต่างๆ...

alpha,fitness,fitness club,fit gym,alpha health club,ฟิตเนส ภูเก็ต,อัลฟ่าเฮลธ์คลับ,โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต,ฟิตเนส,ฟิตเนส ใกล้ฉัน,ออกกำลังกาย,ออกกำลังกาย ภูเก็ต,ฟิตเนสโรงแรม,ออกกำลังกาย ฟิตเนส,คลาสออกกำลังกาย,ฟิตเนสใกล้ห้างสรรพสินค้า,ฟิตเนส ยิม,บริการระดับพรีเมียม,คลับ ฟิตเนส
ลู่วิ่งภายนอกอาคาร

ลู่วิ่งรอบอาคาร ระยะทาง 70 เมตร เป็นลู่วิ่งภายนอกอาคารที่แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียว และอากาศที่บริสุทธิ์

alpha,fitness,fitness club,fit gym,alpha health club,ฟิตเนส ภูเก็ต,อัลฟ่าเฮลธ์คลับ,โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต,ฟิตเนส,ฟิตเนส ใกล้ฉัน,ออกกำลังกาย,ออกกำลังกาย ภูเก็ต,ฟิตเนสโรงแรม,ออกกำลังกาย ฟิตเนส,คลาสออกกำลังกาย,ฟิตเนสใกล้ห้างสรรพสินค้า,ฟิตเนส ยิม,บริการระดับพรีเมียม,คลับ ฟิตเนส
สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำขนาดต่าง สำหรับสอนคลาสในน้ำ สามารถรองรับสมาชิกเข้าคลาสได้หลายท่าน